Eveniment - Viţa Vie

Posted by Ana-Maria Pop 18.07.2016 0 Comment(s) Evenimente,

 

 "Viţa de vie este unul dintre simbolurile fundamentale care exprimă relaţia dintre Dumnezeu şi umanitate. Hristos însuşi afirma ”Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”.  Simbol al vieţii şi al abundenţei călăuzeşte întreaga viaţă pământească a Mântuitorului. Viţa de vie este atât  sursa primei minuni săvârşite cât şi simbol al sacrificiului de la cina cea de taină. Motivul ornamental ca simbol creştin al viţei de vie este frecvent întâlnit în artă. Din cele mai vechi timpuri oamenii apelează la simboluri culese din lumea ce îi înconjoară sau din lumea lăuntrică pentru a-şi înfrumuseţa existenţa. Astfel fiecare creaţie ca artă figurativă este o dovadă a sensibilităţii sufletului strămoşesc. Cu toate acestea cel mai de seamă rod tainic al viţei de vie este credinţa."

Liviu Bumbu

 

"Galbenul conotează în gama mea de principii ca fiind atributul originii Divine, culoarea veşniciei. Iubesc culoarea Galben. "

Edmona Buruian

 

"Pictez ceea ce sunt, ce simt, ce cred."

Iurie Cojocaru


     
"Un Gol ce nu-l poţi defini dar te transformă (întro deschidere eternă)  într-un terminal spre eternitate, sau te lasă rece, o fereastră oarbă cu ochii închişi. Depinde de ochiul care priveşte. "

Eunice Gall


"Ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu.“ 
Adevărat: au fost tăiate din pricina necredinței lor, și tu stai în picioare prin credință: Nu te îngâmfa dar, ci teme-te!”

Romani  11:19-20 

Adrian Hunyadi

"Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora"
Isaia 53:11
Viţa ca Mână străpunsă, rod, cânt.

Petru Leahu


"Mă minunez neîncetat de această rețea a viţei vii care ne interconectează şi a cărui rod e credința 
fiecăruia. "

Cristina Marian

 

"sumă de perfecțiuni,
ciorchinele de struguri se dăruie spre nimicire,
prin aceasta devenind etern "

Liviu Mocan

"VIŢA CEA VIE – o coloană a fiinţării înspre lumină. Un emblematic exemplu pentru noi toţi a creşterii, a înălţării noastre, între sacrificiu şi împlinire prin rodire. "

Radu Pop


"După Hristos, nimic nu mai este de iertat, totul e de iubit. "

Maya Rotaru

 

"Vița de vie se constituie într-un axis mundi care face legătura între pământ și cer,  
între orașul „profan“ și Divinitate, simbolizând triumful Vieții. "

Tudor Șeulean

 

„Există o nobleţe ascunsă în fiecare rod. 
Nu poţi ajunge la ea decât trăind durerea teascului!“

Bogdan Vaida

 

 

Leave a Comment

Loading...
Loading...
Loading...