Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor cu caracter personal

PFA Cojocaru Iurie certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
PFA COJOCARU IURIE . utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii şi informaţii orice persoană interesată se poate adresa:

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Str. Olari, nr. 32, Sector 2, Bucureşti
Telefon: (021) 252.58.88 Fax: (021) 252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro/
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Legea Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, “General Data Protection Regulation” (denumit în continuare “GDPR”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar începe să-și producă efectele de la 25 Mai 2018.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează unul dintre site-urile OGalerieDeArta, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “DPP”, pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).

DPP explică practicile OGalerieDeArta, referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul aplicaţiilor OGALERIEDEARTA.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de OGALERIEDEARTA se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care OGALERIEDEARTA operează.

Prin DPP,  OGALERIEDEARTA dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-urilor sunt informați prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 • Cine suntem

 • Adresa sitului web este: https://oGalerieDeArta.ro.
  PFA COJOCARU IURIE

  Sediu social: str. D.D.Rosca nr.14A 400427 Cluj-Napoca Romania
  mobil: 0745.106.816

  contact@oGalerieDeArta.ro

  OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

  Operatorul de date cu caracter personal PFA Cojocaru Iurie , înregistrat în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal sub numărul ....

  Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră.

  Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (PFA Cojocaru Iurie ) de a trimite informații sau produsele, acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

  • Ce date personale colectăm și de ce le colectăm
  Datele personale înseamnă orice informație referitoare la dvs. care ne permite să vă identificăm, cum ar fi numele dvs., datele de contact, detaliile de plată și informațiile despre accesul dvs. pe site-urile noastre.

  Putem colecta date personale de la dvs. atunci când creați un cont, când utilizați site-urile web și/sau aplicațile și alte site-uri accesibile prin intermediul site-ului web și/sau aplicației, când ne contactați.

  Mai exact, putem colecta următoarele categorii de informații:

  1. Numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea; in cazul unor achizitii prin intermediul site-ului se vor cere datele de identificare fiscala solicitate de catre banca.
  2. Informații despre utilizarea de către dvs. a site-urilor și/sau a aplicațiilor noastre.
  3. Comunicațiile pe care le faceți cu noi sau pe care le direcționați către noi prin scrisori, e-mailuri, apeluri și rețele de socializare.
  4. Locația, inclusiv locația geografică în timp real a computerului sau a dispozitivului dvs. prin GPS și adresa dvs. IP, împreună cu locațiile Wi-Fi hotspot și gsm, dacă utilizați funcții bazate pe locație și activați Serviciile de localizare setări pe dispozitiv și pe computer. În plus, vom primi în mod automat și vom înregistra informații de la computer-ul și browser-ul tău, inclusiv adresa IP, software-ul și atributele hardware, precum și pagina solicitată.

  PROCESAREA FORMULARELOR DE CONTACT SAU ÎNSCRIERE
  Păstram datele trimise prin formularele de contact (nume, email, mesaj) pentru o anumită perioadă de timp în scopul deservirii clienților, dar nu folosim informațiile transmise în ele în scopuri de marketing.

  OGALERIEDEARTA va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

  Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-urilor OGALERIEDEARTA, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a OGALERIEDEARTA.

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de înscrieri, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a transmite datele dumneavoastră, partenerilor cu care OGALERIEDEARTA colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai OGALERIEDEARTA.

  Cu toate acestea, OGALERIEDEARTA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră, de către entitățile menționate anterior.

  OGALERIEDEARTA se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

  Cookie-uri
  Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

  Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

  Conținut înglobat de pe alte situri web
  Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, video-uri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

  Aceste situri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

   


  • CE DATE NU STOCĂM NICIODATĂ
  Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparătorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de către OGALERIEDEARTA, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

  3D Secure înseamna o nouă abordare globală a autentificarii cumpărătorilor și vânzărilor în tranzacții sigure pe Internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuarii plații pe o pagină securizată, unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).


  • TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR,  pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
  • În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
  • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter. Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat mesajelor primite sau printr-o solicitare scrisă prin e-mail la contact@oGalerieDeArta.ro.


  • PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PARTENERIAT
  Site-ul OGALERIEDEARTA poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale OGALERIEDEARTA.

  Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, OGALERIEDEARTA nu îşi poate asuma responsabilitatea cu privire la informațiile colectate de aceste terțe părți.

  SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

  OGALERIEDEARTA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor,  actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau transmitere, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți colaboratorii OGALERIEDEARTA, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama OGALERIEDEARTA sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.


  • SECURITATEA DATELOR DVS. PERSONALE

  Respectăm proceduri stricte de securitate în stocarea și dezvăluirea datelor dvs. personale și pentru a le proteja împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. Datele pe care ni le furnizați sunt protejate cu ajutorul tehnologiei SSL (Secure Socket Layer). SSL este metoda standard în industrie de criptare a informațiilor personale și a datelor, pentru ca acestea să fie transferate în siguranță prin internet.

  Toate detaliile de înscriere sunt transmise printr-o conexiune de tip SSL cu ajutorul infrastructurii de rețea dedicate (Multiprotocol Label Switching-MPLS) și sunt stocate în conformitate cu Standardele privind Securitatea Datelor.

  Este posibil ca noi să dezvăluim informațiile dvs. unor terțe părți de încredere în scopurile stabilite în această Politică de confidențialitate. Solicităm tuturor părților terțe să dispună de măsuri tehnice și operaționale de securitate adecvate, pentru a vă proteja datele personale, în conformitate cu legislația irlandeză și UE privind normele de protecție a datelor.

  • PENTRU CE FOLOSIM DATELE DVS. PERSONALE, DE CE ȘI PENTRU CÂT TIMP

  Pentru utilizatorii (dacă există) care se înregistrează pe situl nostru web, stocăm și informațiile personale pe care le furnizează în profilul lor de utilizator. Toți utilizatorii își pot vedea, edita sau șterge informațiile personale oricând (dar nu își pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii site-ului web pot vedea și edita aceste informații.

  Datele dvs. pot fi utilizate în următoarele scopuri:

  1. Pentru furnizarea produselor și serviciilor pe care le solicitați:
  2. Folosim informațiile dvs. de plată în scopuri de contabilitate, facturare și audit și pentru detectarea și/sau prevenirea oricăror activități frauduloase;
  3. Securitate, sănătate, administrație, prevenirea/detectarea infracțiunilor: este posibil să transmitem informațiile dvs. autorităților guvernamentale sau organelor de aplicare a legii pentru a respecta cerințele legale;
  4. Pentru comunicări ale Serviciului de asistență clienți: folosim datele dvs. pentru a gestiona relația noastră cu dvs. ca și client și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența dvs. cu noi;
  5. Marketing: din când în când, vă vom contacta cu informații despre produse prin intermediul comunicărilor online. Cu toate acestea, veți avea opțiunea de a vă abona sau dezabona de la astfel de comunicări. De asemenea, la orice comunicare online din partea noastră sau a partenerilor noștri de încredere, veți avea ocazia să indicați că nu mai doriți să primiți materialele noastre de marketing direct.
  6. Furnizarea unor materiale informative;
  7. Anunțuri cu privire la organizarea unor evenimente (de exemplu, cursuri pe diferite teme)
  8. Facilitarea funcționării tehnice a serviciilor, inclusiv rezolvarea și soluționarea problemelor, asigurarea serviciilor și prevenirea fraudei și abuzurilor;
  9. Solicitarea unor feedback-uri;
  10. Îmbunătățirea serviciilor noastre și dezvoltarea de noi produse, servicii și funcții;
  11. Analiza tendințelor și a traficului pe site (din punct de vedere statistic)

  Vom procesa datele dvs. personale numai în cazul în care avem o bază legală pentru a face acest lucru. Baza legală va depinde de motivele pentru care am colectat și pentru care trebuie să folosim datele dvs. personale.

  De asemenea, putem prelucra datele dvs. personale într-unul sau mai multe dintre următoarele cazuri:

  • Pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, cerințele contabile);
  • Ne-ați dat consimțământul pentru utilizarea datele dvs. personale (de exemplu, pentru utilizarea în scopuri comerciale);
  • Pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale unei alte persoane (de exemplu, în caz de urgență medicală);
  • în scopuri administrative in cazul organizarii unor cursuri sau evenimente

  Doar cei cu vârsta de cel puțin 18 ani pot să-și dea consimțământul pentru orice servicii – daca este cazul. Pentru copiii sub această vârstă, este necesar consimțământul părinților sau al tutorilor legali ai copiilor.

  Nu vom păstra datele dvs. mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care sunt prelucrate. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor personale, scopurile pentru care le prelucrăm și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace.

  De asemenea, trebuie să luăm în considerare perioadele pentru care ar putea fi necesar să păstrăm date cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne ocupa de reclamații, întrebări și pentru a ne proteja drepturile legale în cazul unei revendicări.

  Atunci când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale, le vom șterge sau distruge în siguranță. De asemenea, vom lua în considerare dacă și cum putem minimiza în timp cantitatea de date personale pe care le folosim și dacă putem asigura anonimitatea datelor dvs. Personale, astfel încât acestea să nu mai fie asociate cu dvs. sau să vă identifice, caz în care putem folosi acele informații fără a vă notifica ulterior.

   

   

  PERIOADA STOCĂRII DATELOR

  OGALERIEDEARTA poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului, pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

  Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

  1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
  2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
  3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale cu scopul procesării întrebărilor dvs.
  4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem.
  5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem.
  6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 5 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.


  • Ce drepturi ai asupra datelor tale

  Dacă ai un cont sau ai lăsat comentarii pe acest sit web, poți cere să primești un fișier de export cu datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.

  DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
  În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care OGALERIEDEARTA le prelucrează:

  • Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
  • Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu” sau prin email la contact@oGalerieDeArta.ro.
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
   • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică OGALERIEDEARTA) să verifice corectitudinea Datelor;
   • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
   • operatorul (de exemplu, OGALERIEDEARTA) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
   • persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz OGALERIEDEARTA), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (OGALERIEDEARTA) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).
  • Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
  • Dreptul de opoziție– Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
  • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de OGALERIEDEARTA.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
  • Dreptul de a dezactiva Cookies– aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browser ului.

  Îţi poţi exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte uşor, prin simpla transmitere a unei solicitări prin e-mail la adresa: contact@oGalerieDeArta.ro.


  • PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

  OGALERIEDEARTA se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

  Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
  Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime -  exclusiv pentru livrarea unor materiale in scop informativ si educativ (acest lucru incluzand semnalarea aparitiei unor articole pe site).
  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  Corecte și actualizate;
  Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
  Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale, nu vor fi transmise unor terţi și disponibile.


  • PLUGIN-URI DE REȚELE SOCIALE

  Serviciile noastre fac uz de plugin-uri de reţele sociale (“plugins”). Cînd utilizaţi un serviciu care conţine plugin-uri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul de reţea socială. Nu avem nici o influenţa asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat în reţeaua socială, utilizarea de către dvs. a serviciului nostru poate fi facută referința către contul dvs. de reţea socială. Dacă veți interacţiona cu plugin-uri, spre exemplu, făcând clic pe “Like”, “Follow” sau “Share”, sau introduceţi un comentariu, informaţiile pot apărea în mod automat în profilul dvs. de reţea socială. Chiar dacă nu sunteţi conectat la contul dvs. de reţea socială, este posibil ca plugin-uri să transmită adresa IP către operatorii de reţea socială. Vă rugăm să luați în considerare acest lucru, atunci când utilizaţi paginile web. Pentru informaţiile despre operatorii de reţele sociale de plugin-uri utilizate în serviciile noastre (“operatori”), vă rugăm să consultaţi de mai jos:

  OPERATORII DE PLUGIN-URI UTILIZATE ÎN SERVICIILE NOASTRE

  Dacă sunteţi un membru de una sau mai multe dintre următoarele reţelele sociale şi nu doriţi ca Operatorul să conecteze datele cu privire la utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre, cu datele dvs. de membru deja stocate de către Operator, vă rugăm să intraţi pe reţeaua socială înainte de a utiliza serviciile noastre.

  Facebook
  Pentru mai multe informații puteți vizita politica de confidenţialitate a Facebook accesând https://www.facebook.com/about/privacy/.

  Google
  Pentru mai multe informații puteți vizita politica de confidenţialitate Google accesând https://policies.google.com/privacy?hl=ro

  Vimeo
  Pentru mai multe informații puteți vizita politica de confidenţialitate a Vimeo accesând https://vimeo.com/privacy

  Ne poti contactata oricand dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate. De asemenea, dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la contact@oGalerieDeArta.ro
  mobil: 0745.106.816
  PFA COJOCARU IURIE

  Sediu social: str. D.D.Rosca nr.14A 400427 Cluj-Napoca Romania

  Cerințe pentru divulgarea unei afaceri controlată de guvern

  Această manieră de exprimare include elementele de bază privind ce date personale poate colecta, stoca și partaja magazinul tău, precum și cine poate avea acces la aceste date. Informațiile specifice care sunt afișate în magazinul tău vor varia în funcție de ce setări sunt activate și ce module suplimentare sunt folosite. Recomandăm să consulți un avocat când decizi ce informații divulgi în politica ta de confidențialitate.

  E-Commerce de confidențialitate

  Noi suntem singurii proprietari ai informațiilor colectate pe acest site. Informațiile tale personale de identificare nu vor fi vândute, schimbate, transferate sau date oricărei alte societăți, indiferent de motive, fără consimțământul tău, altele decât cele necesare pentru îndeplinirea unei cereri și/sau tranzacție, de exemplu pentru a trimite o comandă.

  Colectăm informații despre tine în timpul procesului de finalizare a comenzii în magazinul nostru.

  Ce colectăm și stocăm

  În timp ce ne vizitezi situl, vom urmări:

  • Produse pe care le-ai văzut: vom folosi asta a-ți arăta, de exemplu, produsele pe care le-ai vizualizat recent
  • Locație, adresă IP și tip de navigator: le vom folosi în diverse scopuri, cum ar fi estimarea impozitelor (taxelor) și pentru livrare
  • Adresă de livrare: îți vom cere s-o introduci, astfel putem estima, de exemplu, unde trebuie făcută livrarea înainte să plasezi o comandă și să ți-o trimitem!

  De asemenea, vom folosi cookie-uri pentru a-ți urmări conținutul coșului în timp ce navighezi pe situl nostru

  Notă: poate vrei să dai mai multe detalii despre politica folosirii cookie-urilor și să arăți aici o legătură la secțiunea respectivă.

  Când cumperi de la noi, îți vom cere să furnizezi informații, inclusiv numele, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa de email, numărul de telefon, cardul de credit/detalii de plată și informații opționale despre cont, cum ar fi numele de utilizator și parola. Vom folosi aceste informații în mai multe scopuri, cum ar fi:

  • Îți trimitem informații despre contul tău și comanda ta
  • Îți răspundem la cereri, inclusiv la rambursări și reclamații
  • Procesăm plățile și prevenim fraudele
  • Îți inițializăm contul pentru magazinul nostru
  • Respectăm toate obligațiile legale pe care le avem, cum ar fi calcularea impozitelor (taxelor)
  • Îmbunătățim ofertele noastre pentru magazin
  • Îți trimitem mesaje de marketing, dacă alegi să le primești

  Dacă creezi un cont, îți vom stoca numele, adresa, emailul și numărul de telefon, care vor fi folosite la finalizarea unor comenzi viitoare.

  În general, stocăm informații despre tine atât timp cât avem nevoie de ele în scopurile pentru care le colectăm și le folosim, dar nu le mai păstrăm în continuare dacă nu suntem obligați din punct de vedere legal. De exemplu, vom stoca informațiile despre comenzi timp de XX ani, în scopuri fiscale și contabile. Ele includ numele, adresa de email și adresele de facturare și de livrare.

  De asemenea, vom stoca comentarii sau recenzii, dacă alegi să le lași.

  Cine are acces din echipa noastră

  Membrii echipei noastre au acces la informațiile pe care ni le oferi. De exemplu, atât administratorii cât și managerii de magazine pot accesa:

  • Informații despre comenzi, precum ce s-a cumpărat, când s-a cumpărat și unde au fost trimise cumpărăturile și
  • Informații despre clienți, precum nume, adresă email și informațiile despre facturare și livrare.

  Membrii echipei noastre au acces la aceste informații pentru a ajuta la onorarea comenzilor, procesarea rambursărilor și pentru a-ți oferi suport.


   

  Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului OGALERIEDEARTA.

  Veti avea oricand posibilitatea să consultați DPP – actual sau revizuit înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

  Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-urile OGALERIEDEARTA dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice actualizare.

  Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

  Loading...
  Loading...
  Loading...