Impresii critice despre artistul <<Octavian Cosman>>

Spirit profund și cultivat, cunoscător rafinat de poezie,pasionat de filozofie și de istoria artei și a culturii, Octavian Cosman este creatorul unei opera picturale de o distincțieparticulară în contextul artei românești actuale…Raspingând cantonare suficientă în propria formulăși repetiția unei dexteritățideprinsă în practica obstinate a picturii, Octavian Cosman se întoarce, în etapa actuală a creației sale la densitatea explozivă a naturii, deslușind cu bucurie adevărată, străină de retoricăși de falsă exuberanță, vocile tainice ale unei nature fraterne, cordiale și intrând în rezonanță cu tulburătoarea viață secretă a satului.

 

Dr. Livia Drăgoi, istoric de artă român

Loading...
Loading...
Loading...